دانشگاه جامع علمی کاربردی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور

عناوین مطالب وبلاگ "دانشگاه جامع علمی کاربردی"

» شهادت بانوی دوعالم تسلیت باد :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تفسیر سوره ی کوثر :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تعامل پذیری بین سازمانی (B2Bi) :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ویژگی های معماری سرویس گرا :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تعریف و ویژگیهای معماری سرویس گرا :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ضرورت و مزایای SOA :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» معرفی Soa :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩