تعامل پذیری بین سازمانی (B2Bi)

 

 

تعامل پذیری بین سازمانی (B2Bi)

 

 

 

تهیه کننده: رضا دهش ور

 

اگرچه ارتباط و یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی سازمان ضروری است اما از آن مهمتر(سخت تر) تعامل پذیری بین سازمانی است، چراکه میزان تنوع فناوری ها و پروتکل ها در بین چند سازمان به مراتب بیشتر از میزان آن در بین سیستم های داخل سازمانی است. در شرایط اقتصادی و تجاری جدید، سازمانها نیاز دارند که بصورت موثر از اطلاعات یکدیگر استفاده کنند، از طرف دیگر "فرآیندهای بین سازمانی" در حال گسترش هستند. تجارت که در گذشته سازمانی و حوزه ای بود اکنون به سمت جهانی شدن و اکوسیستمی پیش می رود و تعیین مرز و اندازه جغرافیائی برای سازمانها دشوار شده است. در چنین شرایطی نیاز به تبادل اطلاعات بین سازمانها به شدت احساس می شود.

راه حل معماری سرویس گرا برای این حوزه استفاده از وب سرویس های استاندارد است که در شبکه اینترنت قابل شناسائی و فراخوانی هستند، برای استفاده از این وب سرویس ها قبل از هر چیز آنها باید توسط متقاضیان شناسائی شوند. بدین منظور دایرکتوری ثبت و شناسائی سرویس ها (UDDI) ایجاد شده است. ارائه دهندگان سرویس مشخصات سرویسهای خود را در این دایرکتوری ها ثبت می کنند و متقاضیان نیز با جستجوی سرویس مورد نظرشان (مانند موتورهای جستجوری صفحات وب) می توانند از این سرویس ها در سازمان خود بهره ببرند. نتیجه این امر امکان تعامل موثر با دیگر سازمانها (شرکاء، رقبا، مشتریان) است که توسط سرویس های متنوع فراهم شده است(شکل زیر).

منابع:

·                     [1] SOA: Principles of Service Design (2008)

·                     [2] Practical Microsoft SOA Implementation (2008)

·                     [3] A Practical Guide to Federal Service Oriented Architecture ( 2008)

·                     [4] Service Oriented Architecture (SOA) in the Real World (2007)

·                     [5] Understanding Enterprise SOA (2006)

·                     [6] Enterprise SOA: Designing IT for Business Innovation (2006)

·                     [7] Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap (2006)

·                     [8] Management Change to Service Oriented Enterprises (2005)

·                     [9] Service Oriented Enterprise Architecture (2005)

·                     [10] Service-Oriented Architecture Compass (2005)

/ 0 نظر / 68 بازدید